Billedserier
Hent Adobe Flash player
Krybbespil
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Hvis du taster dit mobilnummer kan du desuden vælge at modtage SMS’er for bestemte interesseområder.

Krybbespil


Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.
Også Josef drog op fra byen Nazaret til Davids by, som hedder Betlehem, for at lade sig indskrive sammen med Maria, hans trolovede, som ventede et barn. Også Josef drog op fra byen Nazaret til Davids by, som hedder Betlehem, for at lade sig indskrive sammen med Maria, hans trolovede, som ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; 
og hun fødte sin søn,
den førstefødte, 
og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde;
og hun fødte sin søn,
den førstefødte,
og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder som lå ude på marken ... I den samme egn var der hyrder som lå ude på marken ...
... og holdt nattevagt over deres hjord. ... og holdt nattevagt over deres hjord.
Da stod Herrens engel for dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! 
'Se, jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren.' Da stod Herrens engel for dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke!
'Se, jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren.'
Og dette er tegnet, I får: 
I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og dette er tegnet, I får:
I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
      Ære være Gud i det højeste og på jorden!
      Fred til mennesker med Guds velbehag! Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
       Ære være Gud i det højeste og på jorden!
       Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.« 
De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«
De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben.
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: 
»Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte:
»Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«
Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham.
Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham:
»I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:
     Du, Betlehem i Judas land,
du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
Fra dig skal der udgå en hersker,
som skal vogte mit folk, Israel.« Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham:
»I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:
      Du, Betlehem i Judas land,
du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
Fra dig skal der udgå en hersker,
som skal vogte mit folk, Israel.«
Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig.
Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig.
Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.«
Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. 

Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var.

Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.
Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.
Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.
Nyheder
30-11-2017
Samtalegruppe for børn efter forældres skilsmisse
Nørreland Sogns Menighedespleje opstarter i foråret 2018 en børnegruppe, for......
Kalender
17-12-2017
Gudstjeneste v. Jakob Søe Esmarch
3. s. i advent

+ Kravle-, Børne- og Juniorkirke
Nørrelandskirken  |   Døesvej 1  |   7500  Holstebro  |   97424545  |   @noerrelandskirken.dk