Billedserier
Hent Adobe Flash player
Kvartersfestival 2017
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Hvis du taster dit mobilnummer kan du desuden vælge at modtage SMS’er for bestemte interesseområder.

Nørrelandskirken søger børne- og ungdomsmedarbejder

15-08-2017
Vil du være en del af et levende menighedsfællesskab, og brænder du for at møde sognets og menighedens mange børn og unge med det kristne evangelium?

Vi søger
Vi søger en kirkeligt engageret medarbejder, der aktivt vil arbejde med udgangspunkt i Nørrelandskirkens vision. Vi er nysgerrige efter at høre, hvad du har af ideer og forslag til, hvordan du kan være med til at udvikle børne- og ungdomsarbejdet i Nørrelandskirken.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Vi forventer at:
• Du brænder for at bringe evangeliet til børn og unge
• Du har et positivt sind og et smittende humør
• Du får glæde af og motivation ved at være sammen med børn og unge i klubber, på lejre og til gudstjenester
• Du er fortrolig med brug af de sociale medier og forstår deres betydning for mødet med børn og unge
• Du har gode leder- og samarbejdsegenskaber
• Du har erfaring i arbejdet med børn og unge

Om sogn og kirke
Nørrelandskirken er kendetegnet ved en engageret og mangfoldig menighed, der bestræber sig på at være kirke for hele sognet, hvilket afspejler sig i et varieret udvalg af aktiviteter og fællesskaber i løbet af ugen.
Nørrelandskirken er en kirke i et multikulturelt bysogn. Vi er 300 frivillige og 12 ansatte. Det er derfor vigtigt, at du er med til at motivere, inddrage, koordinere og samarbejde med frivillige medarbejdere.
I løbet af ugen er der forskellige aktiviteter for børn, herunder spejdere, gospelkids, ungdomskor, juniorklub, minikonfirmander, legestue, samt samtalegrupper for børn. Om søndagen er der desuden oftest kravlekirke, børnekirke og juniorkirke.

Der bor 7.891 mennesker i sognet – heraf 5.774 medlemmer af folkekirken. Menigheden er kendetegnet ved at have mange sognebåndsløsere.

Vi ønsker at være en menighed for alle aldre, hvor børn og unge i høj grad føler sig hjemme og møder evangeliet. Her har vores børne- og ungdomsmedarbejder en nøglerolle.

Arbejdsopgaver for vores kommende børne- og ungdomsmedarbejder
• Lede områdeledelsen for børn og unge
• Engagere og udruste frivillige ledere i børne- og ungdomsarbejdet
• Opstarte og udvikle fællesskaber for børn og unge
• Fremme unges ejerskab og engagement i kirken, og hjælpe de unge ind i en tjeneste i menigheden
• Medvirke ved familiegudstjenester og lignende
• Sikre en velfungerende organisation omkring det frivillige børne- og ungdomsarbejde

Være ansvarlig for:
o Minikonfirmandforløb i samarbejde med præster og kirketjener
o Legestuen
o Konfirmandlejren
o Børnekirketeamet
o Familiegudstjenesteteamet
o Kirkens engagement på kvarterfestivalen
o Kirkens samarbejde med børnehaver, dagplejer og skoler
o Konfirmandundervisning i form af afløsning for præsterne

Arbejdssted og -tid
Arbejdsstedet vil primært være Nørrelands sogn. Du vil få kontor i kirken. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer og jobbet indebærer, at du ofte skal være parat til at arbejde på tider, som ligger uden for normal arbejdstid.
Ansættelse sker ved Nørrelands sogns menighedsråd, Døesvej 1, 7500 Holstebro.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen vil blive aflønnet som Sognemedhjælpere/Kirke og Kulturmedarbejder

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.922 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 300.584 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Birgitte Bøgelund tlf: 2623 2920/ mail: boegelund@icloud.com eller sognepræst og daglig leder Isak Holm på tlf. 2447 0424 / mail: iho@km.dk

Ansættelsestidspunkt og ansøgningsfrist
Ansættelsestidspunkt: 1. oktober 2017

Ansøgningsfrist: 17. august kl. 12.00

Ansøgningen sendes på mail til
8815fortrolig@sogn.dk
Att. Isak Holm

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 34.


Tilknyttet fil:    Stillingsopslag (568 Kb)
Nyheder
06-07-2018
Trænger jeres forhold til et PREP kursus?
PREP er et forbyggende og relationsudviklende kursus, som afholdes af Menighedsplejerne......
Kalender
22-07-2018
Gudstjeneste v. Isak Holm
8. s. e. trinitatis
Nørrelandskirken  |   Døesvej 1  |   7500  Holstebro  |   97424545  |   info@noerrelandskirken.dk