Billedserier
Hent Adobe Flash player
Nørrelandskirken
Fotograf Finn Brose
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Hvis du taster dit mobilnummer kan du desuden vælge at modtage SMS’er for bestemte interesseområder.

Nørrelandskirken i Holstebro søger sognemedhjælper

15-10-2018
Med særligt fokus på fællesskaber for voksne, diakoni og det tværkulturelle.

Vil du være en del af et levende menighedsfællesskab, og brænder du for at møde sognet og menigheden med det kristne evangelium?

Vi søger:
Vi søger en kirkeligt engageret medarbejder, der aktivt vil arbejde med udgangspunkt i Nørrelandskirkens vision. Vi er nysgerrige efter at høre, hvad du har af ideer og forslag til, hvordan du kan være med til at understøtte og udvikle fællesskaber for voksne i Nørrelandskirken.

Vi forventer at:
• Du brænder for at bringe evangeliet til voksne i forskellige livssituationer
• Du har et positivt sind og et smittende humør
• Du bliver glad af at være i et mangfoldigt fællesskab
• Du er opsøgende og inviterende i forhold til sognets voksne både med dansk og udenlandsk baggrund
• Du er fortrolig med brug af de sociale medier
• Du har gode leder- og samarbejdsegenskaber, og kan lede teams
• Du kan inspirere ind i arbejdet med diakoni og fællesskaber for voksne
• Du investerer i samarbejdet med dine nærmeste kollegaer

Om sogn og kirke:
Nørrelandskirken er kendetegnet ved en engageret og mangfoldig menighed, der bestræber sig på at være kirke for hele sognet, hvilket afspejler sig i et varieret udvalg af aktiviteter og fællesskaber i løbet af ugen.

Nørrelandskirken er en kirke i et multikulturelt bysogn. Vi er mange frivillige og 12 ansatte. Det er derfor vigtigt, at du er med til at lede, inddrage, koordinere og motivere frivillige medarbejdere.

I løbet af ugen er der forskellige aktiviteter for voksne i alle aldre seniorcafé, sogneeftermiddag, hverdagsgudstjenester, Værktøjskassen – et tjenende og bibelundervisnede fællesskab, Alphakursus, undervisning for asylansøgere og tværkulturel café.

Der bor 7.891 mennesker i sognet – heraf 5.774 medlemmer af folkekirken. Menigheden er kendetegnet ved at have mange sognebåndsløsere.

Vi ønsker at være en menighed for alle aldre, hvor mennesker bliver en del af et kristent fællesskab og derigennem mærker Guds kærlighed. Her har vores sognemedhjælper en nøglerolle.

Arbejdsopgaver:
• Lede områdeledelsen for voksne fællesskaber
• Engagere og udruste frivillige ledere i deres tjeneste
• Understøtte og udvikle fællesskaber for voksne
• Medvirke ved hverdagsgudstjenester og lignende
• Lede og planlægge sognemøder og udflugter
• Hjemmebesøg, samt koordinere besøgstjeneste
• Koordinere og afholde bibeltimer på plejehjemmet
• Være tovholder for Menighedsplejens julehjælp og feriehjælp
• Er med i menighedsplejens arbejde og bestyrelse
• Deltager i koordineringen af Kvarterfestivalen
• Er med i kirkens tværkulturelle arbejde
• Ansvarlig for menighedens Alpha-kursus
• Diverse PR-opgaver og indsamle stof til kirkebladet

Arbejdssted og -tid:
Arbejdsstedet vil primært være Nørrelands sogn. Du vil få kontor i kirken. Den gennemsnitlige arbejdstid er 30 timer og jobbet indebærer, at du ofte skal være parat til at arbejde på tider, som ligger uden for normal arbejdstid.

Hvis du vil vide mere:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Birgitte Bøgelund tlf: 2623 2920/ mail: boegelund@icloud.com eller sognepræst og daglig leder Isak Holm på tlf. 2447 0424 / mail: iho@km.dk

Ansættelsestidspunkt og ansøgningsfrist:

Ansættelsestidspunkt: 1. januar 2019

Ansøgningsfrist: torsdag den 15. november 2018 kl. 12.00

Ansøgningen sendes på mail til 8815@sogn.dk, Att. Isak Holm

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 21. november 2018.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikere og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.784,56 kr. – 373.364,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 295.874,22 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.959,19 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 295.874,22 kr. – 422.676,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 309.962,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.959,19 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nyheder
19-09-2019
Julegospelkoncert med GUNNERTOFT GOSPEL SINGERS
Onsdag d. 11. december kl. 19.30

Fantastisk korlyd, karismatiske solister......
Kalender
20-10-2019
Gudstjeneste v. Isak Holm
Nørrelandskirken  |   Døesvej 1  |   7500  Holstebro  |   97424545  |   info@noerrelandskirken.dk