Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Nørrelandskirken
Fotograf Finn Brose
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Hvis du taster dit mobilnummer kan du desuden vælge at modtage SMS’er for bestemte interesseområder.

Løse sognebånd


Som medlem af Folkekirken er man knyttet til det sogn, hvor man bor, hvis man ikke har løst sognebånd

Sognebåndsløsning sker til en præst i et andet sogn. Historisk er reglerne om sognebåndsløsning blevet til for, at man kunne knytte sig til en anden præst, hvis man var utilfreds med forkyndelsen i sit eget sogn. I praksis løser mange sognebånd for at bevare tilknytningen til et sogn, som man flytter fra.

Sognebåndsløsningen sker ved udfyldelse af en formular, hvor man skriver under på sit ønske om at slutte sig til en anden præst og hvor præsten skriver under på, at han er villig til at modtage den pågældende som sognebåndsløser.

Ved sognebåndsløsning skal man desuden tage stilling til om man ønsker at få stemme- og valgret til menighedsrådet i sognebåndsløsningssognet i stedet for bopælssognet.

Formularen fås ved henvendelse til Kordegnekontoret.

Sognebåndsløseren kan anmelde at sognebåndet ophører, præsten kan under visse omstændigheder opsige sognebåndet. Hvis en præst flytter til et andet sogn, bortfalder sognebåndsløsningerne til den pågældende præst.

Henvendelse kan ske til Kordegnekontoret, tlf. 9742 4545
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-13.00, torsdag tillige kl. 15.00-17.00
noerrelands.sogn@km.dk
Nyheder
15-02-2019
Meld dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælp
Kontakt kordegnekontoret på 97 42 45 45 eller Indsamlingsleder Flemming Nyholm......
Kalender
22-02-2019
Den blå time
Cellotoner i Nørrelandskirken
Denne eftermiddag kan man komme i kirken...
Nørrelandskirken  |   Døesvej 1  |   7500  Holstebro  |   97424545  |   info@noerrelandskirken.dk