Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Nørrelandskirken
Fotograf Finn Brose
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Hvis du taster dit mobilnummer kan du desuden vælge at modtage SMS’er for bestemte interesseområder.

Bryllup


Vielsens indhold.

Et kirkebryllup har som formål at markere et forhold mellem to mennesker. To personer siger for Gud og mennesker ja til hinanden. Et ja til i medgang og modgang at være der for hinanden "indtil døden jer skiller", som det hedder i ritualet. Ægteskabet bliver velsignet, hvilket betyder, at Gud giver tilsagn om at være til stede som en tredieperson med hjælp og støtte og styrke til at få det til at fungere - projektet med at "to bliver til et", som der siges om ægteskabet i Det gamle Testamente i Biblen.

Kirkelig velsignelse af tidl. borgerlig vielse

Er man borgelig gift men dertil ønsker den kirkelige velsignelse, så er der blot en lille ændring i brylluppets forløb. I stedet for at sige "ja" til hinanden to gange siger man kun et "ja" til afsnittet om "at leve med hinanden i medgang og modgang ….indtil døden jer skiller."

Navn ved ægteskab

Når I gifter jer, beholder I jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring. Det sker på www.borger.dk, hvor I også udfylder ansøgning om at indgå ægteskab. I får efterfølgende tilsendt et nyt sygesikringsbevis.

Hvor kan vielsen foretages?

En kirkelig vielse skal foregå i en kirke. Hvis parret ønsker at blive viet andre steder, skal biskoppen søges om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen må foretages på et hospital eller lignende.

Andre kirker

Ønsker man at blive viet i en anden kirke end Nørrelandskirken er præsterne villige til at følge med inden for rimelig geografisk afstand. Da må man selv aftale tidspunkt med den valgte kirkes kirkekontor eller præst.

Forarbejdet

I god tid kontaktes Kordegnekontoret for at aftale tid for vielsen. Derefter aftales tidspunktet med den præst man ønsker skal forestå vielsen.
Kordegnen skal have en prøvelsesattest (som ansøges om på www.borger.dk - ansøgningen kan tidligst foretages 4 måneder før vielsen) og to vidners navne og adresser.

I ugen op til brylluppet mødes parret og præsten til en samtale om vielsens indhold og forløb. Det er også ved den lejlighed, at der findes minimum 3 salmer fra salmebogen.

Nogle ønsker at pynte kirken særligt på denne dag. Billeder er et eksempel på hvordan det kan gøres.
Kirken har to blomsterstandere og blomsterholdere til bænkegavlene, der må bruges som det ønskes.

Hvad synger man ved en vielse

Salmebogen er fuld af gode salmer, man kan synge ved en vielse.
Nedenfor er en liste over muligheder. Vil du gerne høre salmen, så klik ind på: salmebogen online

- her kan man både høre melodien og se teksten.

Liste over mulige salmer fra Den Danske Salmebog (2003, 1. udgave)

Nr. 2 Lover den Herre  
Nr. 3 Lovsynger Herren  
Nr. 4 Giv mig Gud en salmetunge
Nr. 5 O, havde jeg dog tusind tunger  
Nr. 6 Dig være, mildeste Gud fader  
Nr. 10 Alt hvad som fuglevinger fik  
Nr. 11 Nu takker alle Gud  
Nr. 12 Min sjæl du Herren love  
Nr. 15 Op al den ting  

Nr. 234 Som forårssolen morgenrød    
Nr. 236 Påskeblomst  
Nr. 289 Nu bede vi den Helligånd  
Nr. 290 I al sin glans nu stråler solen ( synges omkring pinse )
Nr. 291 Du som går ud fra den levende Gud  
Nr. 292 Kærligheds og sandheds ånd  

Nr. 321 O kristelighed  
Nr. 369 Du, som gi'r os liv og gør os glade
Nr. 402 Den signede dag  
Nr. 403 Denne er dagen  
Nr. 435 Aleneste Gud  
Nr. 494 Kærlighed fra Gud  
Nr. 696 Kærlighed er lysets kilde  

Nr. 700 Jeg ved en blomst ( evt. med alternativ melodi )
Nr. 702 Alterlyset i Herrens hus  
Nr. 703 Det er så yndigt  
Nr. 706 I blev skabt som mand og kvinde  

Nr. 722 Nu blomstertiden kommer ( synges forår/forsommer )
Nr. 725 Det dufter lysegrønt af græs  
Nr. 726 Gak ud min sjæl, betragt med flid ( synges forår/forsommer )
Nr. 728 Du gav mig, o Herre ( synges om efteråret )
Nr. 747 Lysets engel går med glans  
Nr. 750 Nu titte til hinanden  

Og fra 'Tillæg til Den Danske Salmebog, 1994'
Nr. 913 Du som skilte jord fra himmel

På dagen

Det er tilladt at fotografere og videooptage i kirken under hele vielsen efter aftale med præsten.
Der må ikke kastes med ris eller lignende på kirkens område eller på p-pladsen af sikkerhedsmæssige grunde.
Nyheder
19-09-2019
Julegospelkoncert med GUNNERTOFT GOSPEL SINGERS
Onsdag d. 11. december kl. 19.30

Fantastisk korlyd, karismatiske solister......
Kalender
20-10-2019
Gudstjeneste v. Isak Holm
Nørrelandskirken  |   Døesvej 1  |   7500  Holstebro  |   97424545  |   info@noerrelandskirken.dk