Billedserier
Hent Adobe Flash player
Krybbespil
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Hvis du taster dit mobilnummer kan du desuden vælge at modtage SMS’er for bestemte interesseområder.

Kirkens vision


Et sogn fuld af visioner

Menighedsrådet skal i hver menighedsrådsperiode lave en vision for de næste fire år. Visionen skal indarbejdes i kirkens regnskaber og således danne retning for hvilke opgaver der skal være fokus på i de kommende fire år.

For at få mange hørt omkring ordlyden i den kommende vision, har der været afholdt en inspirationslørdag hvor menighedsråd, ansatte og frivillige kom frem med mange ideer til den kommende vision. Disse ideer skulle efterfølgende sammenskrives af menighedsrådet til den endelige vision.

Denne sammenskrivning er mundet ud i en vision, hvor der er en op, en ind og en ud del. Her er en kort forklaring på hvad der ligger i trekantens tre funktioner:

Vi henter kraften til at være kirke hos Gud. Her tales der om op delen i visionen.

I ind delen af visionen er der fokus på menighedens forskellighed og en stor respekt omkring styrken i forskelligheden af tilbud, der henvender sig til alle aldre og grupperinger.

I ud delen er der fokus på at være kirke ude i sognet og møde det enkelte med menneske med evangeliet i ord og handling.

Ordlyden af visionen er:

OP
I Nørrelandskirken ønsker vi at mødes af Gud og lade ham udruste og opbygge os ud fra Hans levende ord.

IND
Vi ønsker at være en mangfoldig menighed som er ét i troen på evangeliet.
Vi ønsker forpligtende fællesskaber som kendes på indbyrdes kærlighed, inddragelse og praktisk omsorg i respekt for hinanden.

UD
Nørrelandskirken vil som diakonal og missional kirke, at alle sognets indbyggere skal opleve evangeliets budskab i ord og handling.
Nørrelandskirken vil gøre en forskel i et moderne samfund med aktuelle udfordringer.
Nyheder
30-11-2017
Samtalegruppe for børn efter forældres skilsmisse
Nørreland Sogns Menighedespleje opstarter i foråret 2018 en børnegruppe, for......
Kalender
14-12-2017
Børnejul
Nørrelandskirken  |   Døesvej 1  |   7500  Holstebro  |   97424545  |   @noerrelandskirken.dk