Du er her: 
søndag01nov2020

Alle Helgensgudstjeneste

søndag01nov2020 kl. 09:30 - 11:00

kl. 9.30 og 11.00 er der på Alle Helgens søndag gudstjeneste.

Det er en dag, hvor vi tænker på dem, vi har mistet.

Vi tænker på den tomme plads, de har efterladt sig.

Vi mindes med taknemlighed, hvad de har været for os.

Med håb ser vi fremad, fordi Guds magt er større end dødens.

På grund af covid-19 afholdes der to gudstjenester både kl.9.30 og 11.00.

Kl.9.30 vil vi gerne invitere alle, som har mistet en nær i perioden fra november 2019 - april 2020

Kl.11.00 vil vi gerne invitere alle, som har mistet en nær i perioden fra maj 2020 - oktober 2020

Ved gudstjenesten vil vi i menighedens fællesskab for Guds ansigt nævne navnene på dem, der er døde her hos os i det forløbne år. Vi vil bl.a. bede denne bøn:

Almægtige Gud og Himmelske Far

Fra det dybe råber vi til dig - fra den dybe sorg, fra det dybe savn og fra de dybe spørgsmål om dødens ubegribelige færd iblandt os.

I afmagt kommer vi til dig, både fordi vi er de efterladte, og fordi det en dag vil være vores livsvej, der afsluttes.

Vi beder dig, du som har lovet, at dødsriget ikke skal få magt over dit rige: Lad os mærke dit nærvær; giv os trøst og håb.

Vær du nær hos hver enkelt, som sidder tilbage med savnet efter et menneske, som de holder af; lær os at sætte pris på den tid, vi kan følges ad; og giv os til sidst en plads hjemme hos dig i din evige varetægt og fred.

Ved din Søn, vor Herre og Frelser, Jesus Kristus - korsfæstet og opstanden. Amen

Det ville være dejligt, om vi denne specielle søndag kunne hjælpe hinanden til, at savn og minder og glæde og taknemlighed forenes i en rig og givende Alle Helgens søndag. Vi håber, at denne dag må blive en god mindedag med det evige livs håb som en hvælving over os alle.