KOR


I kirken er der rig mulighed for at synge. Vi har kor for alle aldre - børn, unge og ældre. Kom og tag del i en af de musiske tilbud i kirken, eller kom til en af vores gudstjenester, hvor sang og musik også udgør en stor del. Vi har almindelige gudstjenester men også rytmiske gudstjenester, som har særlig fokus på sang og musik.