KEND DIN BIBEL

Hvorfor studere Bibelen?

Bibelen er Guds Ord til os. Bibelen viser os Guds kærlighed. Bibelen fortæller os, hvordan vi kan komme til at kende Gud og leve sammen med Ham. 

I Nørrelandskirken er der mange cellegrupper. To af disse grupper arbejder efter Kend Din Bibel (KDB) konceptet. Kend Din Bibel (Know Your Bible) er oprindeligt udviklet af og for kvinder i Australien og er derfor oprindeligt på engelsk. Siden har ideen bredt sig til mange lande ud over jorden, og materialet foreligger nu på mange sprog. Det bruges fortsat fortrinsvis af kvinder, men nu også i mandegrupper og i blandede grupper.

I Nørrelandskirken er der lige nu en kvindegruppe, der mødes torsdag formiddag kl. 9.30, og en gruppe for mænd, der mødes privat mandag aften.

Hvad er KDB?

En praktisk tilgang til at læse Bibelen, som kombinerer personlig bibelstudium med gruppesamtale. KDB formidler og opmuntrer til en vedvarende og regelmæssig fuldstændig adgang til at være under indflydelse af Guds Ord.

Hvordan er KDB studier bygget op?

I studiehæftet er der et afsnit for hver dag med spørgsmål ud fra en Bibel tekst til personlig studie forud for mødet i gruppen.

Har du lyst at være med?

Så kontakt:

Valerie og Søren Bruun, tlf.97428097 eller

Tinne Hornstrup, tlf. 24266308