MENIGHEDSRÅD


Menighedsrådet ved Nørrelandskirken består af 10 valgte medlemmer og vores 3 sognepræster.

Der er menighedsrådsmøde hver måned (undtagen i juli) og menighedsrådsmøder er generelt åbne, så man er velkommen til at møde op og høre, hvad der bliver drøftet.

Dagordenen til det kommende møde, kan i ugen op til mødet ses på opslagstavlen i kirkens forhal. 

 

 

 

Menighedsrådet 2017-2020, incl. præster, medarbejderrepræsentant og kordegn