BEGRAVELSE


Hvad gør jeg rent praktisk?

Er den døde medlem af Folkekirken skal man have kontakt til Kordegnekontor.

Normalt tages medlemsskab af Folkekirken som udtryk for at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse. Personer, som ikke er medlem af Folkekirken, har ikke krav på at blive begravet eller bisat med gejstlig medvirken.

Gennem kordegnekontoret aftales begravelsestidspunkt og sted. Der bliver også skabt en kontakt til én af sognets tre præster.

 

Samtalen med præsten

Præsten besøger familien på hjemmeadressen eller inviterer evt. de pårørende til en samtale på kontoret.

Hensigten med samtalen er at give de efterladte luft for deres sorg og det savn man føler. Det er også i forbindelse med denne samtale, at man sammen med familien planlægger begravelsen - hvad skal der siges - hvad skal der synges. Der skal vælges salmer - 3 eller 4 afhængig af den form man ønsker. Salmerne vælges fra salmebogen.

 

Hvorfra kan begravelsen foregå?

Nørreland Sogn deler kirkegård med Holstebro sogn. Derfor er der mulighed for at blive begravet fra Egekapellet, Gl. Viborgvejs kapel eller Nørrelandskirken

 

Gravsted

Alle aftaler omkring gravsted træffes med kirkegårdskontoret på:
tlf. 97 40 13 99
kontor@holstebrokirkegaarde.dk

Kontoret har åbent:
Mandag-fredag kl. 9.00-13.00 og 14.30-15.30 


En hjælp til dine nærmeste


Vores erfaring som præster siger os, at det er meget værdifuldt for familien, hvis man i god tid har snakket sammen om, hvordan man gerne vil have begravelsen til at foregå. Det kan være meget svært at samtale om dette. Ofte er den syge ikke istand til at forholde sig dertil. Det gælder også samtalen med ens nærmeste, hvis det er én selv, der nærmer sig døden. Måske kan man da skrive sine ønsker ned eller evt. kontakte præsten for sammen med ham at planlægge begravelsen. Alt sammen for at gøre det svære mere udholdeligt.


Forslag til salmer ved begravelse og bisættelse


 

Følgende salmer kan synges ved begravelse/bisættelse.


Vil du gerne se teksten eller høre melodien, så gå ind på: salmebogen online

Salmerne er fra 'Den Danske Salmebog' Det Kgl. Vajsenshus' Forlag 2003


Nr. 3 Lovsynger Herren    
Nr. 8 Om alle mine lemmer    
Nr. 12 Min sjæl du Herren love    
Nr. 15 Op al den ting som Gud har gjort    
Nr. 31 Til himlene rækker din miskundhed, Gud   
Nr. 32 Hvo ikkun lader Herrren råde    
Nr. 33 Han som har hjulpet hidentil    
Nr. 34 Gud skal alting mage    
Nr. 36 Befal du dine veje    
Nr. 38 På alle dine veje   
Nr. 46 Sorrig og glæde de vandre til hobe    
Nr. 48 Uforsagt hvordan min lykke    
Nr. 49 Ingen er så tryg i fare    
Nr. 50 Under dine vingers skygge    
Nr. 52 Du Herre Krist   
Nr. 78 Blomstre som en rosengård ( synges især i adventstiden )
Nr. 117 En rose så jeg skyde ( synges især i adventstiden )
Nr. 121 Dejlig er jorden især ( synges omkring jul )
Nr. 122 Den yndigste rose er funden  ( synges især i adventstiden )
Nr. 129 Julebudet til dem, der bygge ( synges ved advent/jul )
Nr. 192 Hil dig frelser og forsoner    
Nr. 216 Der venter bag langfredags nat. ( synges v. påske )
Nr. 218 Krist stod op af døde    
Nr. 220 I dødens bånd vor frelser lå    
Nr. 234 Som forårssolen morgenrød  
Nr. 236 Påskeblomst, hvad vil du her    
Nr. 819 Det er sandt omkring påske
Nr. 241 Tag det sorte kors fra graven   
Nr. 289 Nu bede vi den Helligånd    
Nr. 321 O, kristelighed  
Nr. 336 Vor Gud han er så fast en borg  
Nr. 375 Alt står i Guds Faderhånd  
Nr. 402 Den signede dag  
Nr. 435 Aleneste Gud  
Nr. 496 Af dybsens nød    
Nr. 536 Udrust dig helt fra Golgata    
Nr. 538 At sige verden ret farvel    
Nr. 544 Som dug på slagne enge   
Nr. 549 Vi takker dig for livet  
Nr. 553 Min største hjertensglæde    
Nr. 555 Jeg ved et evigt Himmerig    
Nr. 557 Her vil ties, her vil bies vinter
Nr. 561 Jeg kender et land  
Nr. 571 Den store hvide flok    
Nr. 679 Et trofast hjerte, Herre min   
Nr. 725 Det dufter lysegrønt af græs  
Nr. 728 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord ( synges om efteråret )
Nr. 729 Nu falmer skoven ( synges om efteråret )
Nr. 732 Dybt hælder året i sin gang ( synges i okt./nov. )
Nr. 770 Jeg er træt og går til ro  
Nr. 779 Lyksalig, lyksalig
Nr. 783 Kirkeklokke

Nr. 784 Altid frejdig