OM VIELSE


Et kirkebryllup har som formål at markere et forhold mellem to mennesker. To personer siger for Gud og mennesker ja til hinanden. Et ja til i medgang og modgang at være der for hinanden "indtil døden jer skiller", som det hedder i ritualet. Ægteskabet bliver velsignet, hvilket betyder, at Gud giver tilsagn om at være til stede som en tredieperson med hjælp og støtte og styrke til at få det til at fungere - projektet med at "to bliver til et", som der siges om ægteskabet i Det gamle Testamente i Biblen.


PRAKTISKE INFORMATIONER VED BRYLLUP

 


Kirkelig velsignelse af tidl. borgerlig vielse

Er man borgelig gift men dertil ønsker den kirkelige velsignelse, så er der blot en lille ændring i brylluppets forløb. I stedet for at sige "ja" til hinanden to gange siger man kun et "ja" til afsnittet om "at leve med hinanden i medgang og modgang ….indtil døden jer skiller."

 

Navn ved ægteskab

Når I gifter jer, beholder I jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring. Det sker på www.borger.dk, hvor I også udfylder ansøgning om at indgå ægteskab. I får efterfølgende tilsendt et nyt sygesikringsbevis.

 

Hvor kan vielsen foretages?

En kirkelig vielse skal foregå i en kirke. Hvis parret ønsker at blive viet andre steder, skal biskoppen søges om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen må foretages på et hospital eller lignende. 

 

Andre kirker 

Ønsker man at blive viet i en anden kirke end Nørrelandskirken er præsterne villige til at følge med inden for rimelig geografisk afstand. Da må man selv aftale tidspunkt med den valgte kirkes kirkekontor eller præst.

 

Forarbejdet

I god tid kontaktes Kordegnekontoret for at aftale tid for vielsen. Derefter aftales tidspunktet med den præst man ønsker skal forestå vielsen. 

Kordegnen skal have en prøvelsesattest (som ansøges om på www.borger.dk- ansøgningen kan tidligst foretages 4 måneder før vielsen) og to vidners navne og adresser. 

 

I ugen op til brylluppet mødes parret og præsten til en samtale om vielsens indhold og forløb. Det er også ved den lejlighed, at der findes minimum 3 salmer fra salmebogen. 

 

Nogle ønsker at pynte kirken særligt på denne dag. Billeder er et eksempel på hvordan det kan gøres. 

Kirken har to blomsterstandere og blomsterholdere til bænkegavlene, der må bruges som det ønskes.


Liste over mulige salmer fra Den Danske Salmebog (2003, 1. udgave)


Nr. 2 Lover den Herre   

Nr. 3 Lovsynger Herren   

Nr. 4 Giv mig Gud en salmetunge 

Nr. 5 O, havde jeg dog tusind tunger   

Nr. 6 Dig være, mildeste Gud fader   

Nr. 10 Alt hvad som fuglevinger fik   

Nr. 11 Nu takker alle Gud   

Nr. 12 Min sjæl du Herren love   

Nr. 15 Op al den ting   

 

Nr. 234 Som forårssolen morgenrød    

Nr. 236 Påskeblomst   

Nr. 289 Nu bede vi den Helligånd   

Nr. 290 I al sin glans nu stråler solen ( synges omkring pinse ) 

Nr. 291 Du som går ud fra den levende Gud   

Nr. 292 Kærligheds og sandheds ånd   

 

Nr. 321 O kristelighed   

Nr. 369 Du, som gi'r os liv og gør os glade

Nr. 402 Den signede dag   

Nr. 403 Denne er dagen   

Nr. 435 Aleneste Gud   

Nr. 494 Kærlighed fra Gud   

Nr. 696 Kærlighed er lysets kilde   

 

Nr. 700 Jeg ved en blomst ( evt. med alternativ melodi )

Nr. 702 Alterlyset i Herrens hus   

Nr. 703 Det er så yndigt   

Nr. 706 I blev skabt som mand og kvinde   

 

Nr. 722 Nu blomstertiden kommer ( synges forår/forsommer )

Nr. 725 Det dufter lysegrønt af græs   

Nr. 726 Gak ud min sjæl, betragt med flid ( synges forår/forsommer )

Nr. 728 Du gav mig, o Herre ( synges om efteråret ) 

Nr. 747 Lysets engel går med glans   

Nr. 750 Nu titte til hinanden   

 

Og fra 'Tillæg til Den Danske Salmebog, 1994' 

Nr. 913 Du som skilte jord fra himmel


PÅ DAGEN


Det er tilladt at fotografere og videooptage i kirken under hele vielsen efter aftale med præsten. 
Der må ikke kastes med ris eller lignende på kirkens område eller på p-pladsen af sikkerhedsmæssige grunde.