SOGNEMEDHJÆLPERE


CHRISTINE LINDE NAJBJERG


Sognemedhjælper


Tlf.nr. 97 42 26 86
Mobilnr. 23 10 96 75
cln@noerrelandskirken.dk


FILIP SVARRE


Børne- & ungdomsmedarbejder


mobil nr. 51 81 38 18
fs@noerrelandskirken.dk


INGE-MARGRETHE JACOBSEN


Tværkulturel sognemedhjælper


Træffes mandag
mobil nr. 51 92 90 56
inge-margrete@webspeed.dk