HØJMESSE KL. 10


Hver søndag er der højmesse i Nørrelandskirken kl. 10.00.

I Nørrelandskirken ønske vi at gudstjenesterne danner rammen for et møde mellem Gud og mennesker. Her vil Gud møde os i Bibelens Ord, dåben og nadveren.

Under prædikenen er der de fleste søndag tilbud til børn om at komme til minikirke (0-4 år), børnekirke (5-8 år) og juniorkirke (9-12 år).

Gudstjenesten kl. 10 oversættes også til engelsk og farsi.


I kirken vision er der 3 nøgleord: Tro, relation og involvering, om også afspejles i højmessen.

Tro: Gud kommer os i møde i gudstjenestens indhold. Og vi svarer på hans henvendelse i bønner, sange og ved vores tilstedeværelse.

Relation: I gudstjenesten er vi også sammen med hinanden. Vi synger sammen. Vi hører sammen. Vi knæler sammen ved nadveren. Vi glæder os med dåbsbarnet og dåbsfamilien. Vi taler sammen bagefter til kirkekaffen. 

Involvering: Vi ønsker ligeledes, at involvere hinanden i gudstjenesten. Vi er mange frivillige, der på forskellig vis deltager i gudstjenesten. Det kan være som kordegn, læser, musiker, sanger, børnekirkeleder, IT- ansvarlig, kaffebrygger osv.


Du er altid velkommen til gudstjenesten kl.10. Her er der plads til alle og brug for alle!


Kommende gudstjenester

19jul kl. 09:30

Gudstjeneste v. Carsten Ørum Jørgensen

 

19jul kl. 09:30
19jul kl. 11:00

Gudstjeneste v. Carsten Ørum Jørgensen

 

19jul kl. 11:00
26jul kl. 09:30

Gudstjeneste v. Carsten Ørum Jørgensen

 

26jul kl. 09:30
26jul kl. 11:00

International dåbsgudstjeneste og dåbsfest v. Carsten Ørum Jørgensen

International dåbsgudstjeneste med efterfølgende dåbsfest!

Alle er velkommen til at …

26jul kl. 11:00
02aug kl. 09:30

Gudstjeneste v. Isak Holm

 

02aug kl. 09:30
02aug kl. 11:00

Gudstjeneste v. Isak Holm

 

02aug kl. 11:00
09aug kl. 09:30

Gudstjeneste v. Isak Holm

efter gudstjenesten er der is og vi byder velkommen tilbage fra ferie

09aug kl. 09:30
09aug kl. 11:00

Gudstjeneste v. Isak Holm

efter gudstjenesten er der is og vi byder velkommen tilbage fra ferie

09aug kl. 11:00
16aug kl. 10:00

Gudstjeneste v. Jakob Esmarch

 

16aug kl. 10:00
20aug kl. 17:00

Spaghettigudstjeneste v. Carsten Ørum Jørgensen

En spaghetti-gudstjeneste er en gudstjeneste på 20-30 minutter.

Den er for alle børn - …

20aug kl. 17:00