HØJMESSE KL. 10


Hver søndag er der højmesse i Nørrelandskirken kl. 10.00.

I Nørrelandskirken ønske vi at gudstjenesterne danner rammen for et møde mellem Gud og mennesker. Her vil Gud møde os i Bibelens Ord, dåben og nadveren.

Under prædikenen er der de fleste søndag tilbud til børn om at komme til minikirke (0-4 år), børnekirke (5-8 år) og juniorkirke (9-12 år).

Gudstjenesten kl. 10 oversættes også til engelsk og farsi.


I kirken vision er der 3 nøgleord: Tro, relation og involvering, om også afspejles i højmessen.

Tro: Gud kommer os i møde i gudstjenestens indhold. Og vi svarer på hans henvendelse i bønner, sange og ved vores tilstedeværelse.

Relation: I gudstjenesten er vi også sammen med hinanden. Vi synger sammen. Vi hører sammen. Vi knæler sammen ved nadveren. Vi glæder os med dåbsbarnet og dåbsfamilien. Vi taler sammen bagefter til kirkekaffen. 

Involvering: Vi ønsker ligeledes, at involvere hinanden i gudstjenesten. Vi er mange frivillige, der på forskellig vis deltager i gudstjenesten. Det kan være som kordegn, læser, musiker, sanger, børnekirkeleder, IT- ansvarlig, kaffebrygger osv.


Du er altid velkommen til gudstjenesten kl.10. Her er der plads til alle og brug for alle!


Kommende gudstjenester

26jan kl. 10:00

Gudstjeneste v. Carsten Ørum Jørgensen

Med Minikirke, Børnekirke og Juniorkirke

26jan kl. 10:00
30jan kl. 17:00

Spaghettigudstjeneste v. Jakob Søe Esmarch

 

30jan kl. 17:00
02feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Isak Holm

Diakoniens dag

Menighedsplejen holder årsmøde

02feb kl. 10:00
02feb kl. 19:00

Rytmisk aftengudstjeneste v. Isak Holm

Aftengudstjenesten foregår i kirkens mødesal.

02feb kl. 19:00
09feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Carsten Ørum Jørgensen

 

09feb kl. 10:00
16feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Carsten Ørum Jørgensen

 

16feb kl. 10:00
23feb kl. 10:00

Fastelavnsgudstjeneste v. Isak Holm

Der er tøndeslagning efter gudstjenesten. Kom gerne udklædt.

23feb kl. 10:00
26feb kl. 19:30

Askeonsdags-gudstjeneste v. Carsten Ørum Jørgensen

 

26feb kl. 19:30
01mar kl. 10:00

Gudstjeneste v. Jakob Søe Esmarch

 

01mar kl. 10:00
01mar kl. 16:00

Rytmisk Gudstjeneste v. Jakob Søe Esmarch

Der er børnekirke og mulighed for at spise sammen bagefter.

Læs mere om vores …

01mar kl. 16:00