GUDSTJENESTER ONLINE


Sangark pinsedag og 2. pinsedag   Onlinegudstjeneste søndag d. 24. maj - 6. s. e. påske

   Gudstjenesten begynder efter cirka 10 minutter
   Optagelse af gudstjenesten den 24. maj ved Jakob Esmarch


   Læsninger og salmer til 6.s.e.påske

   Rom 8,31b-39 og Joh 17,20-26

   754 Se, nu stiger solen
   666 Den grund, hvorpå jeg bygger
   300 Kom, sandheds Ånd
   512 Hvo vil mig anklage
   289 Nu bede vi den Helligånd
   334 Guds kirkes grund alene


   Onlinegudstjeneste torsdag d. 21. maj - Kr. Himmelfart

   Gudstjenesten begynder efter cirka 10 minutter
   Optagelse af gudstjenesten den 24. maj ved Jakob Esmarch
   Læsninger: Apg 1,1-11 og Luk 24,46-53
   355 Gud har fra evighed givet sin søn
   251 Jesus, himmelfaren
   345 Guds menighed er jordens største under
   0: For himlens trone, Foran Gud
   569: Ja, engang mine øjne skal
   267 Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam

    

    

    


   Onlinegudstjeneste søndag d. 17. maj - 5. s. e. påske

   Ved præst Carsten Ørum Jørgensen

    

   Bibeltekst: Rom 8,24-28og Joh. 17, 1-11

    

   Sange og salmer:

   725: Det dufter lysegrønt

   49: Ingen er så tryg i fare

   0: Herre, at se dig

   2: Lover den Herre


   Onlinegudstjeneste søndag d. 10. maj - 4. s. e. påske

   Ved præst Isak Holm

   Tema: Er jeg fri?

    

   Bibeltekst: Apg. 9, 1-18 og Joh. 8, 28-36

    

   Sange og salmer:

   403: Denne er dagen, som Herren har gjort.

   371: Du fylder mig med glæde 

   0: For Himlens trone (48 i Fællessang)

   0: Herren velsigne dig


   Onlinegudstjeneste Store Bededag

   Ved præst Jakob Søe Esmarch

   Bibeltekst: Matt. kap 7, 7-14

    

   Sange og salmer:

   52: Du, Herre Krist

   0: Kære fader, tag imod min bøn

   356: Almagt Gud, velsignet vær

    

    


   Onlinegudstjeneste søndag d. 3. maj - 3. s. e. påske

   Ved præst Isak Holm

   Tema: Jesus er vejen, sandheden og livet

    

   Bibeltekst: Johannesevangeliet 14,1-11

    

   Sange og salmer:

   752: Morgenstund har guld i mund

   0: Han elsker mig (56 i Fællessang)

   52: Du, Herre Krist


   Onlinegudstjeneste søndag d. 26. april - 2. s. e. påske

   Ved præst Jakob Søe Esmarch

   Tema: Afklaring og tryghed ønskes!

    

   Bibeltekster:
   Joh 10,22-30 og Salmernes Bog 23, 1-4

    

   Sange og salmer:

   230: Påskemorgen slukker sorgen

   62:  Jesus - det eneste

   0:    Gud er min hyrde, jeg er tryg


   Onlinegudstjeneste søndag d. 19. april - 1. s. e. påske

   Ved præst Isak Holm

   Tema: Svigt og tilgivelse

   Bibeltekster:
   Matt 26,69b-74 og Joh 21,15-17

   Sange og salmer:

   Fra salmebogen:

   736 Den mørke nat forgangen er

   240 Dig være ære


   Fra Fællessang:

   5 Alene Kristus er mit håb


   Onlinegudstjeneste mandag 13. april - 2. Påskedag

   Ved præst Jakob Søe Esmarch

   Sange:

   218: Krist stod op af døde 

   249: Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen

   233: Jesus lever, graven brast

    

   Der læses fra:

   Johannesevangeliet 20, 1-18

    

    


   Onlinegudstjeneste søndag 12. april - Påskedag

   Ved præst Carsten Ørum Jørgensen

    

   Sange:

   233: Jesus lever, Graven brast!

   236: Påskeblomst! Hvad vil du her?

   0: Graven er tom!

   0: Ud af mørket 

   240: Dig være ære.

    

   Der læses fra:

   1. Petersbrev 1, 3-9 og Matt. 28, 1-8


   Online andagt fra kirkegården søndag 12. april - Påskemorgen

   Ved præst Carsten Ørum Jørgensen 


   Onlinegudstjeneste fredag 10. april - Langfredag

   Ved præst Jakob Søe Esmarch

    

   Sange:

   439: O du Guds lam!

   0: Se han træder frem

   192: Hil dig frelser og forsoner

   217: Min Jesus lad mit hjerte få

   Der læses fra

   Esajas 53, 1-12 og Passionsberetningen s. 1326 i salmebogen


   Onlinegudstjeneste torsdag. 9. april - Skærtorsdag

   Ved præst Carsten Ørum Jørgensen

    

   Sange:

   471: O Glædelig dag

   0: Se det Guds lam

   208: Skriv dig Jesus på mit hjerte

   217: Min Jesus lad mit hjerte få


   Der læses fra 1 Kor 11,23-26 og Joh 13,1-15


   Onlinegudstjeneste søndag d. 5. april - Palmesøndag

   Ved præst Isak Holm

    

   Sange:

   176: Se, hvor nu Jesus træder

   60: Jesus, min drot

   0: Jesus, du er konge midt i blandt os

    

   Vi læser fra Johannesevangeliet kapitel 12 vers 12-16.


   Onlinegudstjeneste søndag d. 29. marts - Mariæ bebudelses dag

   Du kan gøre klar med STEARINLYS, SALMEBOG, BIBEL - og PAPIR OG FARVER til børnene.
   Under prædikenen vil jeg spørge børnene om at lave en tegning. Bagefter kan I evt. tage et billede af det og dele med os andre der er online

   SANGE:

   754: Se nu stiger solen

   51: Jeg er i Herrens hænder

   0:  Alt er muligt / Kom, lad os synge

   TEKSTLÆSNING: Lukasevangeliet 1,46-55


   Online gudstjeneste søndag d. 22. marts - Midfaste

   Ved præst Isak Holm

    

   Der synges:

   • I østen stiger solen op (DDS 749)
   • Til himlene rækker din miskundhed Gud. (DDS 31)

    

   Tekstlæsning: Paulus brev til Efeserne kapitel 6 vers 10-20.


   Oplæg til søndagssamling d. 15. marts hjemme hos dig!

   Hjemmet er et oplagt og velafprøvet sted at samles for at søge ind i Guds nærhed. Faktisk gik der et par hundrede år før de første kirker blev bygget. Derfor en opfordring til at holde hjemme-i-dit-hus-kirke søndag formiddag i din stuen!

   Find oplægget her