Kom med på online påskevandring

I år er det måske en anledning til at meditere mere over påskens evangelium. Derfor inviteres du med på en online påskevandring.
I 16 dage fra 1. april til 16. april vil der hver eneste morgen komme et nyt punkt til vandringen gennem påsken på facebook. Vandringen er bygget op omkring hele frelseshistorien helt fra skabelsen og til opstandelsen. Der vil være en læsning, refleksion, bøn, velsignelse og lovsang.

Hvis du ikke er på facebook kan du læse alle punkter på påskevandringen her. Man kan også bare hoppe ind og ud - det er ikke et must at være med hver eneste dag.

Her er en oversigt over de 16 påskelæsninger:
1. april: Skabelse: 1. mos 1, 26-28.30-31 og 1. mos 2, 1-4
2. april: Syndefald: 1. mos 3, 8-15
3. april: Udvandring og påskelam: 2. mos 12, 1-3.7.11-13a
4. april: Profeti: Esajas 53, 1-8
5. april: Palmesøndag – Matt 21, 1-9
6. april: Kobberslangen: 4. mos 21, 4-9
7. april: Profeti: Salme 22, 1-12
8. april: Jesus forudsiger sin død: Joh 12, 23-33
9. april: Skærtorsdag: Mark 14, 12-25
10. april: Langfredag: Luk 23, 32-46
11. april: Gravlæggelsen: Luk 50-56
12. april: Påskedag: Matt 28, 1-10
13. april: 2. påskedag: Joh 20, 11-18
14. april: Emmausvandrerne: Luk 24, 13-35
15. april: Kristushymnen: Fil 2, 5-13
16. april: Paulus: Gal 2, 19-21